حقوق و مزایا بازنشستگان

حقوق و مزایا

 

شرح مقررات و شرایط مدارک مورد نیاز
برقراری حقوق بازنشستگی تکمیل ۳۰ سال سابقه خدمت معتبر و یا رسیدن به سن ۵۵ سال تمام برای بازنشستگان اناث و ۶۰ سال تمام بازنشستگان ذکور اخذ مجوز بازنشستگی از مؤسسه- ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه در سایر صندوق های برای محاسبه سوابق خارج از شرکت
برقراری و قطع حقوق وظیفه _ _
برقراری  و قطع حق اولاد و عائله مندی _ _
استرداد و انتقال کسور بازنشستگی استرداد سهم مستخدم حق بیمه پرداختی براساس مبالغ پرداخت شده در مقاطع زمانی مختلف و انتقال حق بیمه به استناد قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یابازنشستگی‌ مصوب‌ ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به انضمام آیین نامه های اجرایی  درخواست بازنشسته، تأییدیه عدم دریافت حق بیمه توسط شرکت متبوع، پذیرش انتقال حق بیمه توسط صندوق مقصد
صدور ضمانت نامه بانک عدم تجاوز مجموع اقساط گواهی تعهدآور فعال ازمبلغ۶۰ درصد مستمری درخواست بازنشسته اصلی 
احراز هویت بازنشستگان و وراث _ اصل شناسنامه، گواهی اشتغال به تحصیل، استعلام بیمه ای
ادامه اشتراک بیمه شدگان فعال با صندوق _ انعقاد قرارداد ادامه اشتراک بیمه ای

 

* در صورت اتمام شرایط استحقاق دریافت هرگونه مزایا، بازنشسته و یا بازماندگان متوفی موظف هستند سریعاً مراتب را به صورت کتبی به امور بازنشستگی و یا نزدیکترین دفتر نمایندگی صندوق ها اطلاع دهد.

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.