موسسه صندوق فولاد ایران

تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش 12 پلاک 54
کد پستی: 1511774931

لیست شرکت ها و اعضای هیات مدیره

لیست هیئت مدیره در شرکتهای زیرمجموعه موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
نام شــرکت وضعیت فعالیت سرمایه(میلیون ریال) موضوع فعالیت تعداد اعضاء هیئت مدیره مندرج در اساسنامه تعداد اعضاء کنونی هیئت مدیره  اعضاء حقوقی هیأت مدیره از طرف صندوق درصد سهامداران  نمایندگان اعضاء هیأت مدیره تاریخ انتصاب تاریخ پایان مدت حقوقی تاریخ استعفا عضو جایگزین معرفی شده مدت خالی بودن جایگاه(ماه) علت عدم معرفی عضو جایگزین
شرکت خدمات عمومی فولادایران (سهامی خاص) فعال ۲۵۰,۰۰۰ خدمات بازرگانی ۳یا۵ ۳ مؤسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۹۹/۷۴درصد سید فخرالدین حیدری منش (مدیرعامل ) ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
شرکت بین المللی فولا تجارت دالاهو سهام مدیریتی سعید محمدی نیک(غیر موظف) ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
شرکت صبا ابنیه ایرانیان سهام مدیریتی سید کاظم حیان(موظف) ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
شرکت ساختمانی کار فعال ۲۰ کارگزاری شهرداری ۳ ۳ موسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۱۰۰درصد محسن افتخاری(مدیرعامل) ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
شرکت توسعه مرآت کیش سهام مدیریتی محسن رستمی فر(غیرموظف) ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین سهام مدیریتی محمدرضا صالحی(غیرموظف) ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
شرکت توسعه مرآت کیش فعال ۷۸,۰۰۰ خدمات گردشگری ۳ ۳ موسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۱۰۰درصد محمدحسین اشرفیان لک(غیر موظف) ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سهام مدیریتی مهدی ادیبان(غیر موظف) ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین سهام مدیریتی حمید جمرک(مدیرعامل) ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
شرکت صبا ابنیه ایرانیان فعال ۱۰۰ املاک ۳ ۳ مؤسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۱۰۰ درصد غلامرضا فیروزیان حاجی(موظف) ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
شرکت توسعه مرآت کیش سهام مدیریتی سیاوش حسینوند (سرپرست) ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ درحال بررسی
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سهام مدیریتی محمد درگاهی کفشگر کلایی(موظف) ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو فعال ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری ۷ ۵ موسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۱۰۰درصد محسن حمیدیان(مدیرعامل) ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
شرکت توسعه مرآت کیش سهام مدیریتی بهبود بهی زادی(موظف) ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سهام مدیریتی علی احمدی(موظف) ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
شرکت صبا ابنیه ایرانیان سهام مدیریتی فاقد نماینده . ۱۱ درحال بررسی
شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین سهام مدیریتی فاقد نماینده . ۱۱ درحال بررسی
  شرکت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین (شسبد) فعال ۱۰۰ خدمات درمانی ۳ ۳ موسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۱۰۰ درصد علی جعفری(موظف) ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سهام مدیریتی محمدرضا جاویدان(غیر موظف) ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
شرکت توسعه مرآت کیش سهام مدیریتی یونس خسروانی(سرپرست) ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
شرکت صنعتی فروکروم بافت غیرفعال ۴,۰۰۰ طرح احداث تولید کروم ۳ ۳ مؤسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۵۱ درصد محمدحسین بنی اسد زاده بافتی(غیر موظف) ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۶ درحال بررسی
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران فعال ۳۷۵,۳۰۵ استخراج و تولید سنگ آهن ۳یا۵ ۵ شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو ۷۹/۹۷۵۶  درصد رضا فلاح مبارکه(مدیرعامل) ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سهام مدیریتی محمدحسین فلاح تفتی(غیرموظف) ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
شرکت توسعه مرآت کیش سهام مدیریتی بهروز شفیع(موظف) ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
موسسه صندوق بازنشستگی فولاد سهام مدیریتی جواد عزیزی(موظف) ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
شرکت دخانیات ایران فعال ۸,۶۸۳,۷۰۰ تولید سیگارت ۵ ۵ موسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۵۵ درصد حجت اله اسدی(موظف) ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سهام مدیریتی سیاوش افضلی(مدیرعامل) ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
شرکت توسعه مرآت کیش سهام مدیریتی پیام همدانی مجرد (غیرموظف) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
شرکت معادن زغالسنگ کرمان فعال ۳۱,۱۰۷,۵۱۲ استخراج و تولید ذغالسنگ ۳یا۵ ۵ مؤسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۹۹/۸۵ درصد سامان مرتاض(مدیرعامل) ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
خدمات عمومی فولاد ایران سهام مدیریتی محمدرضا توحیدی(موظف) ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۸ درحال بررسی
شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو سهام مدیریتی علیرضا توفیق(غیرموظف) ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
شرکت صبا ابنیه ایرانیان سهام مدیریتی علی جعفری سیریزی( موظف) ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
شرکت توسعه مرآت کیش سهام مدیریتی محمدحسین ایزدیان(غیر موظف) ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
شرکت معادن اسفندقه فعال ۵,۰۰۰ استخراج و تولید سنگ کروم ۳یا۵ ۳ موسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۵۱درصد فرخ ابریشم کارزاده(غیر موظف) ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سهام مدیریتی رحمان مظفری نژاد(مدیرعامل) ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
شرکت تولید اتومبیل سایپا فعال ۳۹,۲۶۶,۶۷۵ تولید اتومبیل ۵ ۵ مؤسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۱۵/۷درصد معصوم نجفیان (غیر موظف) ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
شرکت فولاد آلیاژی ایران فعال ۴,۹۹۰,۰۰۰ تولیدات فولادی ۵ ۵ مؤسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۲۰/۰۹درصد علیرضا چایچی یزدی(مدیرعامل) ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
شرکت کارگزاری سی ولکس فعال ۲۰۰,۰۰۰ کارگزاری ۳یا۵ ۵ مؤسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۳۰درصد فردین ربیعی (غیر موظف) ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
شرکت کارگزاری حافظ فعال ۲۴۵,۰۰۰ کارگزاری ۳یا۵ ۵ مؤسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۱۷/۵درصد فرزاد طالبی(غیر موظف) ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۴ درحال بررسی
شرکت سرمایه گذاری کومش گستر فعال ۲۶,۹۶۵ سرمایه گذاری ۵ ۵ موسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۴درصد علیرضا جرجانی(غیر موظف) ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ درحال بررسی
 شرکت فرآورده های نسوزآذر فعال ۴۵۰,۰۰۰ تولید آجر نسوز ۵ ۵ مؤسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۹درصد فاطمه هادلوند(غیر موظف) ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ درحال بررسی
شرکت ماشین سازی تبریز فعال ۱,۶۷۷,۰۰۰ تولید و فروش ماشین آلات ۵ ۵ موسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۹۸/۲۸ درصد ناصر فرج زاده(سرپرست) ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ عدم تعیین عضو حقوقی درحال بررسی
شرکت صبا ابنیه ایرانیان سهام مدیریتی در حال انجام استعلام جهت معرفی نماینده درحال بررسی
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سهام مدیریتی در حال انجام استعلام جهت معرفی نماینده درحال بررسی
شرکت توسعه مرآت کیش سهام مدیریتی در حال انجام استعلام جهت معرفی نماینده درحال بررسی
شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو سهام مدیریتی در حال انجام استعلام جهت معرفی نماینده درحال بررسی
شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز فعال ۱۱۲,۵۰۰ تولید و فروش انواع قطعات ریخته گری و آهنگری ۳یا۵ ۳ موسسه صندوق بازنشستگی فولاد ۹۹/۷۶درصد سیروس رحیمی(سرپرست) ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ عدم تعیین عضو حقوقی درحال بررسی
شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو سهام مدیریتی در حال انجام استعلام جهت معرفی نماینده درحال بررسی
شرکت توسعه مرآت کیش سهام مدیریتی در حال انجام استعلام جهت معرفی نماینده درحال بررسی