موسسه صندوق فولاد ایران

تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش 12 پلاک 54
کد پستی: 1511774931

معرفی مدیران موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد​

رعایت اصل شایسته سالاری جهت انتصابات مسئولین و کارکنان صندوق​

مدیر عامل صندوق فولاد ایران

مدیرعامل

index
رضا مسرور مدیرعامل صندوق
معاونین صندوق فولاد ایران

معاونین صندوق فولاد ایران

صالحی
علی اکبر صالحی معاونت مالی و منابع انسانی
شماره تماس ۸۸۷۰۴۴۸۸
44
داود رحیم پور معاون فنی و عملیات بیمه ای
شماره تماس ۸۸۷۰۳۹۲۶
indhhex
علیرضا موحدی سرپرست معاونت برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر شرکت ها
شماره تماس: ۸۸۷۰۴۲۰۷
عنوان پیشرفته

مدیران صندوق فولاد ایران

یییییی
سعیدرضا شریفی مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل، ارتباطات و امور مدیران
شماره تماس ۸۸۷۰۴۴۸۸
WhatsApp Image 2020-03-01 at 14.02.35
حسین نعمتی مدیر کل حراست
شماره تماس ۸۸۷۰۴۱۵۹
یوسفی
محمدرضا محمدیوسفی مدیر روابط عمومی
تلفن مستقیم روابط عمومی ۸۸۷۰۳۸۳۵
33
علی اصغر صفاری سرپرست امور حقوقی
شماره تماس ۸۸۷۰۴۱۵۹
ییییییزریزرطز
امیر کی پور سرپرست مدیریت معماری سازمان و فناوری اطلاعات
سرپرست مدیریت معماری سازمان و فناوری اطلاعات
jadid
زینب نادر مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
شماره تماس ۸۸۷۰۳۹۲۶
امیر مسعود ستایش مدیر برنامه ریزی و سامانه های اطلاعاتی
شماره تماس ۸۸۷۰۳۹۲۶
index
رضا جاویدان سرپرست حسابرسی داخلی
شماره تماس ۸۸۷۰۲۹۹۹