آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

نشست تخصصی راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه گندله‌سازی سه‌چاهون