آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

بازدید مدیر عامل شرکت دخانیات ایران از مجموعه انبارهای هشتگرد

بازدید مدیر عامل شرکت دخانیات ایران از مجموعه انبارهای هشتگرد

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره‌ شرکت دخانیات ایران به همراه معاون مالی و منابع انسانی، معاون تولید، مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه، مشاور مدیرعامل در امور تولید و مدیر پشتیبانی و رفاه جهت مشاهده روند بازسازی مجموعه انبارها و فعالیت های انجام شده از مجموعه انبارهای هشتگرد بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت دخانیات ایران دکتر افضلی بعد از بازدید از این مجموعه، ضمن تاکید بر سرعت بخشیدن به روند فعالیت ها و اقدامات جاری در خصوص حفظ و‌ صیانت از کلیه اسناد و مدارک بایگانی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین حفظ تجهیزات قدیمی که به نوعی هویت شرکت دخانیات ایران است و دیگر موارد دستورات جدیدی را صادر نمودند.

گفتنی است افضلی طی بازدید قبلی خود در سال جاری، دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای رفع مسائل و مشکلات و تدوین راه کارهای لازم با رعایت مدیریت هزینه برای استفاده بهینه از این مجموعه را ابلاغ نمودند.