آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

.

سامانه شفافیت شرکت سنگ آهن مرکزی

.

۱- اسناد مربوط به تاسیس شرکت

اساسنامه سنگ آهن مرکزی          آگهی تاسیس شرکت سنگ آهن          اساسنامه پیشگامان           تجارت کوشش            شرکت به آزما

شرکت گوهران چغارت          شرکت نوظهور کویر          اعلامیه تاسیس آگلومراسیون            پروانه بهره برداری چغارت

پروانه بهره برداری سه چاهون          پروانه بهره برداری کنسانتره            تمدیدیه جواز تاسیس گندله

.

۲- اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی و مدیران

تاپ چارت

.

۳- صورت های مالی شرکت

صورتهای مالی ۹۸

.

۴- اطلاعات اموال و دارایی ها ،درآمدها و هزینه ها ، مشخصات املاک و ساختمان ها(تحت تملک ، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری)

اسناد اراضی          اموال          درآمدها          هزینه ها

.

۵-تسهیلات ، هدایا ، موقوفات ، کمک ها و واگذاری های بلاعوض دریافتی و اعطایی

—–

.

۶-فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از فرصت ها

—–

.

۷-مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های محصولات و یا خدمات ، مصوبات و مرجع تصویب آن ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

۲% عوارض          حقوق دولتی علی الحساب نه ماهه اول سال ۹۸

.

۸-اطلاعات به روز مربوط به اعضای هیئت مدیره شرکت و همچنین هیئت مدیره شرکت های وابسته و تابعه

مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه

.

۹-کلیه قراردادها، مناقصات و مزایدات شرکت

شماره مناقصات۹۹          قراردادهای ۹۸ و ۹۹

.

۱۰- فهرست کلیه خریداران و تامین کنندگان عمده شرکت

فهرست کلیه خریداران و تامین کنندگان عمده شرکت