آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

خرید ۸ ردیف لوله فایبر گلاس واتصالات

زمان تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری ( ساعت ۱۴ ) مورخ ۲۸/۰۴/۹۹

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره  مناقصه ۱۲-۰۱-۲-۰۲-۱۰۱-۹۹

نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق

– موضوع مناقصه : خرید ۸ ردیف لوله فایبر گلاس واتصالات مربوطه به شرح جدول ذیل:

ردیف شرح تعداد
۱ لوله فایبر گلاس (ساکتی) یک سر کوپلینگ DN600-PN16-FIBER GLASS(GRP)-ISO10 ۷۲  متر
۲ لوله فایبر گلاس (ساکتی) یک سر کوپلینگ DN800-PN25-FIBER GLASS(GRP)-ISO10 ۳۶  متر
۳ فلنج اسپیگاتGRP شیاردار DN800 750mm  PN32 ۱۰  عدد
۴ سه راهی °۹۰ GRP (سه سر فلنج B.O) مطابق نقشه DN800-DN200-PN32-FIBER GLASS-ISO 10639 ۵  عدد
۵ سه راهی °۹۰ GRP (شیر هوا A-V) مطابق نقشه DN600-PN16-FIBER GLASS-ISO 10639 ۵  عدد
۶ سه راهی °۹۰ GRP (شیر هوا A-V) مطابق نقشه DN800-PN32-FIBER GLASS-ISO 10639 ۵  عدد
۷ سه راهی °۹۰ GRP (شیر هوا A-V) مطابق نقشه DN800-PN25-FIBER GLASS-ISO 10639 ۵  عدد
۸ سه راهی °۹۰ GRP (نافی فلنج دار B.O) مطابق نقشه DN800-DN200-PN32-FIBER GLASS-ISO 10639 ۵  عدد

– هزینه خرید اسنادمناقصه : واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۰۵۱۸۱۷۶۶۰۰۹ سیبا نزد بانک ملی شعبه آهنشهر کد ۳۵۶۵

–  مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه :  مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون ریال )بصورت:

الف) ضمانت نامه بانکی

ب)ضمانت نامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ج) وجه نقد واریز بحساب سیبا ۰۱۰۵۱۸۱۷۶۶۰۰۹ نزد بانک ملی ایران شعبه آهنشهر کد ۳۵۶۵

د) انواع اوراق مشارکت

در وجه شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران قابل وصول در کلیه بانکها

– زمان فروش اسناد: از تاریخ نشرآگهی نوبت اول از تاریخ ۰۱/۰۴/۹۹ لغایت۱۲/۰۴/۹۹

– محل تحویل اسناد مناقصه : یزد – بافق – شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران – دبیرخانه کمیسیون معاملات – تلفن تماس(۳۱۴۵۴۵۲۰-۰۳۵)

– زمان تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری ( ساعت ۱۴ ) مورخ ۲۸/۰۴/۹۹

– نحوه خرید اسناد : بصورت اینترنتی بر اساس شرایط  مندرج  در سایت WWW.ICIOC.IR

ضمناً جهت کسب اطلاعات  بیشتر با شماره  تلفن ۳۱۴۵۴۴۷۸ـ۰۳۵ تماس حاصل نمائید.

                                    شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق