آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

فروش داخلی یا صادراتی مقدار ۱۰۰ هزار تن محصول اگلومره

۱- قیمت اوراق مزایده ۴۰۰,۰۰۰ ریال میباشد. که این مبلغ میبایستی به صورت جداگانه (فروش داخلی یا خارجی) با خرید اینترنتی بنام شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران واریز گردد.

آگهی مزایده عمومی

**************

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق در نظر دارد نسبت به فروش داخلی یا صادراتی مقدار ۱۰۰ هزار تن محصول اگلومره با عیار  ۵/۰± ۵/۵۳ درصد بصورت  EXW(تحویل درب معدن) با شرایط ذیل اقدام نماید:

۱- قیمت اوراق مزایده ۴۰۰,۰۰۰ ریال میباشد. که این مبلغ میبایستی به صورت جداگانه (فروش داخلی یا خارجی) با خرید اینترنتی بنام شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران واریز گردد.

۲-  فروش اوراق ازتاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۹ لغایت ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ می باشد.

۳-پاکتهای پیشنهادی می بایستی حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۹ به آدرس بافق، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق، معدن چغارت، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل گردد. ضمنا ساعت بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت ۱۰:۳۰ صبح همان روز می باشد.

۵- حضور شرکت کنندگان در زمان بازگشایی پاکات بلامانع است.

۶- شرکت کنندگان می بایستی سابقه و تجربه کافی در زمینه مورد نظر داشته باشند.

۷-ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر شرکت در مزایده به مبلغ بیست میلیارد ریال با اعتبار سه ماه بنام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران.

۸- فروش اسناد به صورت اینترنتی از طریق سایت WWW.ICIOC.IR شرکت سنگ آهن مرکزی ایران صورت می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمائید.

تلفن : ۰۳۵۳۱۴۵۴۴۸۳

فکس : ۰۳۵۳۱۴۵۴۴۸۲

پست الکترونیکی: SALE@ICIOC.IR

PUBLIC TENDER ADVERTISEMENT

IRAN CENTRAL IRON ORE CO. BAFGH INTENDS TO SELL ۱۰۰,۰۰۰ MTS IRON ORE AGGLOMERATES (SINTER ) FE 53.50% +/- 0.50%,  THROUGH APUBLIC TENDER FOR LOCAL SALE OR EXPORT AS PER FOLLOWING TERMS & CONDITIONS ON EX-WORKS CHOGHART MINE BASIS:

– TENDER DOCUMENT IS WORTH I.R.I RIALS 400,000 WHICH SHALL BE PURCHASED ONLINE SEPARATELY ( FOR LOCAL SALE OR EXPORT ) IN THE NAME OF IRAN CENTRAL IRON ORE COMPANY.

– TENDER DOCUMENTS SHALL BE SOLD FROM 05.07.2020 TO 20.07.2020.

– BIDDERS MUST SUBMIT THEIR OFFERS  TO IRAN CENTRAL IRON ORE COMPANY BAFGH SECRETARIATE OFFICE, FIRST FLOOR, MAIN ADMINISTRATION BUILDING MAXIMUM BY 10:30 HRS ON SUNDAY 02.08.2020. THE BIDS SHALL BE OPENED ON THE SAME DAY IN PRICE NEGOTIATING COMMITTEE OFFICE AT 10:30 AM.

– BIDDERS CAN PARTICIPATE DURING BID OPENING.

– THE BIDDERS SHALL HAVE ADEQUATE REPUTATION & EXPERIENCE IN RELATED FIELD.

– ALL BIDDERS MUST PROVIDE REPUTABLE TENDER PARTICIPATION BANK GUARANTEE WORTH I.R.I.RIALS 20,000,000,000 VALID FOR 3 MONTHS IN THE NAME OF IRAN CENTRAL IRON ORE COMPANY.

– TENDER DOCUMENTS SHALL BE SOLD ONLY THROUGH IRAN CENTRAL IRON ORE COMPANY WEBSITE: WWW.ICIOC.IR

FOR FUTHER INFORMATION BIDDER MAY CONTACT AS FOLLOWS:

TEL: 035 3145 4483

FAX: 035 3145 4482