بازدید مدیرعامل صندوق فولاد از شرکت فولاد آلیاژی

بازدید مدیرعامل صندوق فولاد از شرکت فولاد آلیاژی

...
عیادت مدیرعامل صندوق فولاد از بازنشستگان بیمار در بافق

عیادت مدیرعامل صندوق فولاد از بازنشستگان بیمار در بافق

...
دیدار مدیرعامل صندوق فولاد با نمایندگان بازنشستگان بافق

دیدار مدیرعامل صندوق فولاد با نمایندگان بازنشستگان بافق

...
گزارش تصویری بازدید مدیرعامل صندوق فولاد از شرکت سنگ آهن مرکزی

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل صندوق فولاد از شرکت سنگ آهن مرکزی

...
گزارش تصویری جلسه شورای کارگری شرکت زغالسنگ کرمان با مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد

گزارش تصویری جلسه شورای کارگری شرکت زغالسنگ کرمان با مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد

...
گزارش تصویری دیدار مدیرعامل صندوق فولاد با استاندار و رییس کل دادگستری کرمان

گزارش تصویری دیدار مدیرعامل صندوق فولاد با استاندار و رییس کل دادگستری کرمان

...
گزارش تصویری نشست اعضای شورای شهر بافق با مدیرعامل صندوق فولاد

گزارش تصویری نشست اعضای شورای شهر بافق با مدیرعامل صندوق فولاد

  ...
گزارش تصویری جلسه شورای سرمایه گذاری صندوق فولاد

گزارش تصویری جلسه شورای سرمایه گذاری صندوق فولاد

...