آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54


اعضای کانون های بازنشستگی

 

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان

ردیف اعضای هیات مدیره سمت در کانون
۱ مجتبی احمدی خشوئی رئیس هیات مدیره
۲ علی حسینی نایب رئیس
۳ غلامحسین محمودی باقرصاد صندوق دار
۴ رسول اسکندر عضو هیات مدیره
۵ محمدجعفر سلیمانی عضو هیات مدیره

 

 

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان فولاد مبارکه

ردیف اعضای هیات مدیره سمت در کانون
۱ حسینقلی فاطمی رئیس هیات مدیره
۲ اصغر روانبخش نایب رئیس
۳ فرامرز مهرزاد عضو هیات مدیره و خزانه دار
۴ اکبر پنجه فولادگران عضو هیات مدیره
۵ حسین علی زارع عضو هیات مدیره

 

 

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان صنعت فولاد استان کرمان

ردیف اعضای هیات مدیره سمت در کانون
۱ اسحاق شمسی رئیس هیات مدیره
۲ محمدحسن نوری نایب رئیس
۳ مهدی بحرینی خزانه دار
۴ عباس شهسواری عضو هیات مدیره
۵ ماشاالله میجانی عضو هیات مدیره

 

 

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان صنعت فولاد استان مازندران

ردیف اعضای هیات مدیره سمت در کانون
۱ ابولحسن رضانژاد رئیس هیات مدیره
۲ شوکت آزادی نایب رئیس
۳ اسدالله نجفی مدیرعامل
۴ اسماعیل اشرف نژاد منشی
۵ پورمند بسیم خزانه دار

 

 

 

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان البرز شرقی

ردیف اعضای هیات مدیره سمت در کانون
۱ محمد محرابی رئیس هیات مدیره
۲ محمدعلی قربانی نایب رئیس هیات مدیره
۳ حسین باقری ملردی خزانه دار
۴ امام وردی مشاوره ابربکوه عضو هیات مدیره
۵ علی اکبر زینتی عضو هیات مدیره

 

 

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان صنعت فولاد استان خوزستان

ردیف اعضای هیات مدیره سمت در کانون
۱ غلامرضا مجدم رئیس هیات مدیره
۲ کوروش امامی نایب رئیس
۳ عبدالحسین خیلاوی خزانه دار
۴ مجید شلمزاری عضو هیات مدیره
۵ علی حسینی زاده عضو علی البدل

 

 

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان شرکت ملی فولاد استان تهران

ردیف اعضای هیات مدیره سمت در کانون
۱ صالح خاکپور رئیس هیات مدیره
۲ محمدرضا آغاز نایب رئیس هیات مدیره
۳ بهرام بهرینیان خزانه دار
۴ مهناز همدانی زاده عضو هیات مدیره
۵ محسن پزشک پور عضو هیات مدیره

 

 

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان صنعت فولاد

ردیف اعضای هیات مدیره سمت در کانون
۱ علی عسکری رئیس هیات مدیره
۲ غلامرضا ملک مجد نایب رئیس
۳ احمد پهلوانی نژاد خزانه دار
۴ حسین کریمی عضو هیات مدیره

 

 

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان صنعت فولاد استان فارس

ردیف اعضای هیات مدیره سمت در کانون
۱ عزت الله حاجی رسولی مدیرعامل
۲ حشمت الله شیری دبیر هیات مدیره
۳ حمید فروزانیان خزانه دار
۴ منوچهر نیاکان عضو هیات مدیره
۵ فخری پور سینا عضو هیات مدیره

 

 

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان صنعت فولاد استان چهارمحال و بختیاری

ردیف اعضای هیات مدیره سمت در کانون
۱ جهانبخش نجفی دستنائی مدیرعامل
۲ خدارحم شرافت چالشتری رئیس هیات مدیره
۳ سهراب رحیمی هفشجانی نایب رئیس
۴ امام قلی صابری خزانه دار
۵ سید محمد احمدی هفشجانی عضو هیات مدیره