آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

افتتاح طرح عظیم و ملی گندله سازی سه‌چاهون توسط ریاست محترم جمهور

افتتاح طرح عظیم و ملی گندله سازی سه‌چاهون توسط ریاست محترم جمهور