آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

بازدید اعضای هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران

بازدید اعضای هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران

اعضای هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، آقایان علی بابایی کارنامی نماینده مردم شریف ساری و میاندرود، رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم شریف علی‌آباد کتول، رضا آریان‌پور نماینده مردم شریف مینودشت، جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم شریف رشت و محمدحسن آصفری نماینده مردم شریف اراک با همراهی دکتر افضلی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات و برخی از مدیران ارشد شرکت در شیفت تولیدی شب از خطوط تولید سیگارت های ملی مجتمع دخانیات تهران بازدید و از نزدیک با ظرفیت ها، قابلیت ها و نقاط قوت و چالش های فراروی آن مجتمع آشنا گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت دخانیات،  در ادامه  این بازدید و طی نشستی که در اتاق جلسات مدیریت عامل برگزار گردید، دکتر افضلی ضمن تشکر و تقدیر از حمایت های قانونی و معنوی مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ، از حضور اعضاء فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در مجتمع تولیدی تهران سپاسگزاری و سپس گزارش تحلیلی ـ آماری در عرصه های کشت، تولید و توزیع محصولات دخانی جهت استماع اعضاء فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ارائه نمود.

افضلی گفت: علیرغم اینکه شرکت دخانیات از ابتدای سال ۱۴۰۰  با قطعی مکرر برق مواجه بوده و این موضوع، باعث از دست رفتن تعدادی از شیفت های تولیدی در مجتمع های تولیدی گردید، لیکن خوشبختانه با همت و تلاش کارگران زحمتکش شرکت، میزان تولید سیگارت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به میزان ۶۵ درصد رشد داشته است.

  در پایان، اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز خرسندی و رضایت از اقدامات تأثیرگذار به عمل آمده در شرکت دخانیات ایران در بخش  های کشت، تولید و فروش محصولات دخانی، بیان داشتند، می بایست از تمام ظرفیت ها و قابلیت های قانونی و حاکمیتی خود در سال “تولید، پشتیبانی  ها، مانع  زدایی  ها” در جهت رشد و شکوفایی صنعت دخانیات استفاده نمود.