آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

.

سامانه شفافیت شرکت دخانیات

.

۱- اسناد مربوط به تاسیس شرکت

اساسنامه          آگهی تاسیس          پروانه بهره برداری

.

۲- اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی و مدیران

چارت شرکت

.

۳- صورت های مالی شرکت

صورتهای مالی سال۹۷

.

۴- اطلاعات اموال و دارایی ها ،درآمدها و هزینه ها ، مشخصات املاک و ساختمان ها(تحت تملک ، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری)

—–

.

۵-تسهیلات ، هدایا ، موقوفات ، کمک ها و واگذاری های بلاعوض دریافتی و اعطایی

—–

.

۶-فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از فرصت ها

فرصت های سرمایه گذاری شرکت دخانیات

.

۷-مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های محصولات و یا خدمات ، مصوبات و مرجع تصویب آن ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

.

۸-اطلاعات به روز مربوط به اعضای هیئت مدیره شرکت و همچنین هیئت مدیره شرکت های وابسته و تابعه

هیات مدیره دخانیات

.

۹-کلیه قراردادها، مناقصات و مزایدات شرکت

قراردادهای ستاد و کل مجتمع های شرکت دخانیات

اجاره بخشی از عرصه دخانیات ایران قزوین درمانگاه شهدای دخانیات          الحاقیه قرارداد پروژه منعقده با شرکت نیرو نوین قم

الحاقیه قرارداد حمل توتون، نهاده های کشاورزی، لوازم عدل بندی و…          الحاقیه قرارداد خرید ۳۶ دستگاه جت پرینت

الحاقیه قرارداد منعقده با بانک ایران زمنی          انجام امور خدمات عمومی و نظافتی          انجام امور خدمات عمومی

ایاب و ذهاب کارکنان ۹۸ مجتمع دخانیات گلستان          ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع دخانیات مازندران          بکارگیری نیروهای حجمی متمع دخانیات گیلان

بیمه حوادث جمعی          بیمه درمان جمعی          بیمه عمر جمعی          پشتیبانی نرم افزار          تامین نیروی انسانی

تهیه، تدارکات،طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان مجتمع دخانیات مازندران          تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت دخانیات ایران ۲

تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت دخانیات ایران          تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان          تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان مجتمع دخانیات مازندران

حمل توتون، نهاده های کشاورزی، لوازم عدل بندی، کارتن، پالت، مواد اولیه و ضایعات سیگارت          حمل و نقل محموله توتونی مجتمع دخانیات مازندران

حمل و نقل و اقلام توتونی و غیر توتونی          خدمات کالیبراسیون          خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه

خرید پروپیلن گلیکول          خرید تجهیزات شبکه          خرید تجهیزات شبکه۲          خرید کارتن مورد نیاز تنباکوی باب داخله          خرید لوازم عدل بندی

خرید و توزیع غذای کارکنان مجتمع دخانیات آذربایجان غربی۹۷-۹۸          خرید و توزیع غذای مجتمع اصفهان          خرید و توزیع غذای مجتمع دخانیات گیلان

خودرو های استیجاری سبک          خودروهای استیجاری سبک ۲          خرید کارتن مورد نیاز تنباکوی باب داخله

سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع دخانیات گیلان           سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع دخانیات تهران          فروش اقلام بلامصرف و مازاد

فروش الکتروموتورهای ضایعاتی شرکت دخانیات ایران          فروش انواع توتون و استحصالات توتونی          فروش پهنای باند اختصاصی اینترنت

فروش ضایعات تولیدی          فروش، همکاری در استقرار نرم افزار سرویس های موبایل انبار و بارکد انبار          قراردا با شرکت تهران پیمانو سرویس ایاب و ذهاب

قرارداد اجاره انبار بابل          قرارداد انجام امور خدمات عمومی منعقده با شرکت آتی ساز قرن          قرارداد ایاب و ذهاب منعقده با شرکت صدرا فراز خزر

قرارداد پیمانکاری تهیه، طبخ و توزیع غذای مجتمع دخانیات استان آذربایجان غربی          قرارداد پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع دخانیات گلستان

قرارداد پیمانکاری، تهیه و توزیع غذا          قرارداد تامین نیروی انسانی (انجام کلیه امور محوله)          قرارداد حجمی مجتمع دخانیات گیلان

قرارداد حجمی اداره برنامه ریزی تولید و انبارهای مجتمع دخانیات مازندارن          قرارداد حجمی مجتمع دخانیات مازندران

قرارداد حمل توتون، نهاده های کشاورزی و..          قرارداد حمل و نقل توتون های خریداری شده از توتونکاران          قرارداد خرید پالت چوبی

قرارداد سرویس ایاب ذهاب کارکنان مجتمع مازندران          قرارداد نمره کنی و بسته بندی تنباکو صادراتی

قرارداد، پالایش اسکن و داده آمایی تعدادی از پرونده ها- نامه های موضوعی           متمم قرارداد خرید و توزیع غذای کارکنان مجتمع دخانیات گلستان

واگذاری امورات حجمی خرید شعبات، جابجایی و انتقال توتون و…          واگذاری انجام امور مربوط به نگهداری، جابجایی، نظافت ، تخلیه، بارگیری و..

مناقصات عمومی ۱۴۰۰ دخانیات

.

۱۰- فهرست کلیه خریداران و تامین کنندگان عمده شرکت