آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

دستاوردهای شرکت های مدیریتی و تولیدی تابعه صندوق بازنشستگی فولاد در حوزه سودآوری، تولید و فروش

دستاوردهای شرکت های مدیریتی و تولیدی تابعه صندوق بازنشستگی فولاد  در حوزه سودآوری، تولید و فروش

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد با برنامه ریزی صورت گرفته در صندوق بازنشستگی فولاد، شرکت های مدیریتی و تولیدی تابعه صندوق در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ دستاوردهای مطلوبی به ویژه در افزایش سودآوری و تولید و فروش داشتند که آمار تفکیکی مربوط به هر یک از این شرکت ها به شرح ذیل است:

شرکت سرمایه گذاری صندوق فولاد

 

سود خالص شرکت سرمایه گذاری صندوق فولاد ۶/۷۹ درصد و درآمدهای عملیاتی شرکت ۸/۹۴ درصد در مقایسه با سال ۹۸ افزایش داشته است.

همچنین تغییر ماهیت از یک شرکت راکد تجاری به یک شرکت سرمایه گذاری و مدیریت دارایی، استقرار نظام بودجه و کنترل مدیریت در شرکت های تابعه، ساماندهی بخشی از دارایی های صندوق بازنشستگی فولاد و آماده سازی شرکت سنگ آهن مرکزی جهت عرضه در فرابورس از دیگر دستاوردهای مهم شرکت در سال ۱۳۹۹ بوده است.

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

 

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در سال ۱۳۹۹ در حوزه فروش با افزایش ۸۰ درصدی، در حوزه تولید با افزایش ۷ درصدی و در حوزه سودآوری با افزایش ۸۲ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ مواجه بوده است.

همچنین  اتمام پروژه عظیم گندله سازی و تولید ۸۰۰ هزار تن گندله و پرداخت بدهی های معوق چندین ساله از دیگر دستاوردهای شرکت در سال ۱۳۹۹ بوده است.

شرکت دخانیات ایران

 

شرکت دخانیات ایران در سال ۱۳۹۹ در تولید سیگارت افزایش ۴۹ درصدی، در تولید تنباکو ، افزایش ۷/۸ درصدی و در حوزه افزایش فروش افزایش ۴۵ درصدی داشته است.

ضمن اینکه توسعه سیستم توزیع فروش مویرگی و افزایش ۱۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ و  افزایش ۳۰ درصدی سهم محصولات شرکت دخانیات در بازار مصرف کشور نسبت به سال ۱۳۹۸ از دیگر دستاوردهای مهم شرکت بوده است.

شرکت زغالسنگ کرمان

 

شرکت زغالسنگ کرمان در سال ۱۳۹۹ با افزایش فروش ۹۲ درصدی وافزایش سود خالص  ۱۹۸ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۸ مواجه بوده است.

همچنین راه اندازی معدن آبنیل شمالی به روش کاملا مکانیزه و اجرا و اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل از دیگر دستاوردهای مهم شرکت بوده است.

شرکت معادن اسفندقه

 

شرکت معادن اسفندقه در سال ۱۳۹۹ در حوزه تولید، افزایش ۱۴ درصدی ، در حوزه فروش، افزایش ۱۱۷ درصدی و در حوزه سود خالص، افزایش ۴۹۱ درصدی داشته است.

همچنین فعال کردن پروژه فروکروم و انجام فرآیند جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه، فعال کردن تعدادی از معادن راکد وایجاد اشتغال و ارزش افزوده از دیگر دستاوردهای مهم این شرکت بوده است.