آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

دیدار با سالمندان صندوق بازنشستگی فولاد در هفته تکریم سالمند