آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

.

سامانه شفافیت شرکت زغالسنگ کرمان

.

۱- اسناد مربوط به تاسیس شرکت

اساسنامه        آگهی تاسیس زغالسنگ کرمان

.

۲- اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی و مدیران

چارت شرکت

.

۳- صورت های مالی شرکت

صورت مالی ۹۷          صورت مالی ۹۸        نامه مدیریت ۹۶        نامه مدیریت ۹۷

.

۴- اطلاعات اموال و دارایی ها ،درآمدها و هزینه ها ، مشخصات املاک و ساختمان ها(تحت تملک ، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری)

لیست املاک

.

۵-تسهیلات ، هدایا ، موقوفات ، کمک ها و واگذاری های بلاعوض دریافتی و اعطایی

تسهیلات

.

۶-فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از فرصت ها

فرصت های سرمایه گذاری

.

۷-مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های محصولات و یا خدمات ، مصوبات و مرجع تصویب آن ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

آئین نامه تنخواه          آئین نامه مالی          آئین نامه معاملات جدید        هزینه

.

۸-اطلاعات به روز مربوط به اعضای هیئت مدیره شرکت و همچنین هیئت مدیره شرکت های وابسته و تابعه

هیات مدیره زغالسنگ کرمان

.

۹-کلیه قراردادها، مناقصات و مزایدات شرکت

آنالیــــز قـــــراردادهـــــای فعــــال شرکت در ســــال ۱۳۹۹ آنالیــــز قـــــراردادهـــــای فعــــال شرکت در ســــال ۱۳۹۹

.

۱۰- فهرست کلیه خریداران و تامین کنندگان عمده شرکت

اسامی خریداران شرکت