آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

.

.

سامانه شفافیت شرکت سنگ آهن مرکزی

.

۱- اسناد مربوط به تاسیس شرکت

اساسنامه سنگ آهن مرکزی        آگهی تاسیس شرکت سنگ آهن

.

 > اساسنامه شرکت‌های تابعه <

اساسنامه پیشگامان          تجارت کوشش          شرکت به آزما          شرکت گوهران چغارت          شرکت نوظهور کویر

.

 > پروانه بهربرداری و جواز تاسیس <

اعلامیه تاسیس آگلومراسیون          پروانه بهره برداری چغارت          پروانه بهره برداری سه چاهون

پروانه بهره برداری کنسانتره          پروانه بهره برداری کنسانتره تمدیدیه جواز تاسیس گندله

.

۲- اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی و مدیران

چارت شرکت

.

۳- صورت های مالی شرکت

صورتهای مالی ۹۸

.

۴- اطلاعات اموال و دارایی ها ،درآمدها و هزینه ها ، مشخصات املاک و ساختمان ها(تحت تملک ، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری)

اسناد اراضی          اموال          درآمدها        هزینه ها

.

۵-تسهیلات ، هدایا ، موقوفات ، کمک ها و واگذاری های بلاعوض دریافتی و اعطایی

—–

.

۶-فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از فرصت ها

—–

.

۷-مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های محصولات و یا خدمات ، مصوبات و مرجع تصویب آن ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

۲% عوارض

.

۸-اطلاعات به روز مربوط به اعضای هیئت مدیره شرکت و همچنین هیئت مدیره شرکت های وابسته و تابعه

هیات مدیره سنگ آهن مرکزی

.

۹-کلیه قراردادها، مناقصات و مزایدات شرکت

شماره مناقصات۹۹          قراردادهای ۹۸ و ۹۹

.

۱۰- فهرست کلیه خریداران و تامین کنندگان عمده شرکت

فهرست کلیه خریداران و تامین کنندگان عمده شرکت

.

.