آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

مدیرعامل

479e6a46-15d9-4b5c-a386-b44b9689f22a
حسین عامریان / مدیرعامل مدیرعامل صندوق

معاونین

Backgrounds, Gray Color, Geometric Shape, Computer Graphic, Pattern
--- سرپرست معاونت مالی و منابع انسانی
شماره تماس ۸۸۷۰۳۹۰۵
Backgrounds, Gray Color, Geometric Shape, Computer Graphic, Pattern
محمد مهدی باباخانی معاون فنی و عملیات بیمه ای
شماره تماس ۸۸۳۴۳۴۰۲
c7324029-278a-4d14-9769-35759fb8ec76
دکتر سعید احمدی معاون برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر شرکت‌ها
شماره تماس: ۸۸۷۰۲۱۲۲

مدیران مستقل

یییییی
سعیدرضا شریفی مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل، ارتباطات و امور مدیران
شماره تماس ۸۸۷۰۲۲۲۰
WhatsApp Image 2020-03-01 at 14.02.35
حسین نعمتی مدیر کل حراست
شماره تماس ۸۸۷۰۴۱۵۹
یوسفی
محمدرضا محمدیوسفی مدیر روابط عمومی
شماره تماس ۸۸۷۰۳۸۳۵
IMG_8955
منصور محمدی زاده سرپرست امور حقوقی
شماره تماس ۸۸۷۰۳۸۱۶

مدیران

IMG_9208
امیر دانایی سرپرست امور مالی
شماره تماس ۸۸۷۰۴۲۱۶
58
معصومه صفائیان مدیر فنی و امور بازنشستگان
شماره تماس --------
index
زینب نادر مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
شماره تماس ۸۸۷۰۳۹۲۶
IMG_8288
شهین شجاعی مدیر امور سلامت ،درمان و رفاه اجتماعی
شماره تماس -----
IMG_8044
حجت‌الله نصرتی سرپرست امور مجامع و حسابرسی
شماره تماس ۸۸۷۰۴۲۷۴
WhatsApp Image 2020-07-22 at 16.12.49
آرش نژادی سرپرست نظارت بر شرکت‌ها
شماره تماس ۸۸۷۰۴۲۵۷
IMG_8041
امیر مسعود ستایش مدیر برنامه‌ریزی سامانه‌های اطلاعاتی
شماره تماس ۸۸۷۰۴۲۴۸
ییییییزریزرطز
امیر‌کی پور سرپرست مدیریت معماری سازمان و فناوری اطلاعات
شماره تماس ۸۸۷۰۴۱۳۵

شماره داخلی تماس همکاران معاونت فنی و عملیات بیمه

آقای سید مصطفی میری صدور گواهی کسر از حقوق
داخلی: ۱۰۰۳
--- غرامت فوت وکمسیون پزشکی
داخلی: ۱۱۱۲
آقای حسن منظوری رفاه و درمان
داخلی: ۱۱۱۴
آقای علی گل احمدی کمک هزینه ازدواج و فوت
داخلی: ۱۰۰۱
آقای مرتضی اجورلو پاسخگویی به سؤالات در زمینه مستمری
داخلی: ۱۲۰۸
آقای مسعود مهدیه برقراری مستمری ورثه واحراز هویت
داخلی: ۱۲۱۱
آقای علی اکبر اکبری پور امور مشارکین
داخلی: ۱۲۴۴
خانم سیده معصومه رسولی غرامت فوت وکمسیون پزشکی
داخلی: ۱۲۲۲
--- اجرای احکام دادگاه ها و بانکها
داخلی: ۱۱۰۲
خانم مریم الماسی وام ضروری
داخلی: ۱۲۲۰
خانم فخرالسادات حجازی دبیرخانه
داخلی: ۱۰۰۴
خانم شایسته کریمی برقراری مستمری بازنشستگان جدید
داخلی: ۱۲۱۲
خانم ملک مجد رئیس دفتر معاونت
داخلی: ۱۳۰۰
آقای نخعی بیمه دانا
داخلی: ۱۰۰۵
خانم فائزه فتحی بیمه دانا
داخلی: ۱۰۰۲
آقای علیرضا نوروزی امور استان‌ها
داخلی: ۱۱۰۶
آقای مهدی بخشی نژاد اپراتور
داخلی: ۱۱۱۵