آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

ویروس کرونا چند روز روی یک وسیله باقی می‌ماند؟