آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

پرداخت کامل مزایای سختی کار و مدیریت و همچنین فوق العاده ایثارگری برای بازنشستگان مشمول به تصویب رسید

پرداخت کامل مزایای سختی کار و مدیریت و همچنین فوق العاده ایثارگری برای بازنشستگان مشمول  به تصویب رسید

در پی نشست اخیر مسئولین کانون‌های بازنشستگی صندوق فولاد با مدیرعامل صندوق و با پیگیری انجام شده توسط مدیرعامل و تایید هیئت مدیره و هیات امنای صندوق، محدودیت اعمال سقف میانگین حقوق و مزایای مستمر شاغلین پس از اعمال سختی کار و مدیریت برطرف گردیده و همچنین پرداخت فوق العاده ایثارگری نیز به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق، احتساب سقف میانگین حقوق و مزایای مستمر شاغلین پس از اعمال سختی کار و مدیریت، موجب عدم پرداخت کامل مزایای فوق العاده های یاد شده برای برخی بازنشستگان گردیده بود که با پیگیری‌های انجام شده و اصلاحات معمول شده در مصوبات و تصویب هیات امنای محترم صندوق این محدودیت رفع شده است. همچنین به منظور تکریم ایثارگران عزیز با استفاده از ظرفیت قانونی موجود و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی مربوطه، اطلاعات ایثارگران صندوق جمع‌آوری شده و انشاا.. همزمان با پرداخت حقوق شهریورماه اصلاحات مذکور در مستمری ها اعمال خواهد شد .
در جلسه هم اندیشی مدیر عامل با مسئولین کانونهای بازنشستگی که در خردادماه برگزار شد دکتر مسرور خبر پیگیری برای اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط برای رفع محدودیت پرداخت فوق العاده مدیریت و سختی کار و برقراری فوق العاده ایثارگری را به اطلاع مسئولین کانون ها رسانده بود.