آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

گزارش تصویری افتتاح رسمی پروژه گندله سازی سه چاهون توسط رئیس جمهور