آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

ژوئن ۲۰۲۱ - موسسه صندوق بازنشستگی فولاد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه با روسای کانون های بازنشستگی: همسان سازی و متناسب سازی را در سال ۱۳۹۹بدون دریافت کمک از دولت اجرا کردیم

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه با روسای کانون های بازنشستگی: همسان سازی و متناسب سازی را در سال ۱۳۹۹بدون دریافت کمک از دولت اجرا کردیم

جلسه روسای کانون های بازنشستگی فولاد با مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در محل سالن تلاش برگزار شد. به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در ابتدای این جلسه چند تن از روسای کانون های بازنشستگی فولاد مطالب مورد نظر خود ...