آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

تجلیل معاونت فنی و دفاتر امور بازنشستگان از کارگران در هفته کارگر( گزارش تصویری)