آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

.

.

.


شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

 

     l افزایش تولید: ۷درصد / افزایش فروش: ۸۰درصد / افزایش سود: ۸۲درصد / و اهم دستاوردها …

 


شرکت معادن زغالسنگ کرمان

 

     l افزایش فروش: ۹۲درصد / افزایش سود خالص: ۱۹۸درصد / اهم دستاوردها …

 


شرکت معادن اسفندقه

 

     l افزایش تولید: ۱۴درصد / افزایش فروش: ۱۹۷درصد / افزایش سود خالص: ۴۹۱درصد / اهم دستاوردها …

 


شرکت سرمایه‌گذاری صندوق فولاد

 

     l افزایش درآمدهای عملیاتی: ۹۴/۸درصد / افزایش سود خالص: ۷۹/۶درصد / اهم دستاوردها …

 


شرکت دخانیات ایران

 

     l افزایش تولید سیگارت: ۴۹درصد / افزایش تولید تنباکو: ۸/۷درصد / افزایش فروش ۴۵درصد / اهم دستاوردها …