آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

عنوان پیشرفته
سامانه شفافیت

شرکت خدمات عمومی فولاد
متن جداکننده

عنوان پیشرفته

اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی و مدیران
متن جداکننده

عنوان پیشرفته

صورت های مالی شرکت

عنوان پیشرفته

اطلاعات اموال و دارایی ها ،درآمدها و هزینه ها ، مشخصات املاک و ساختمان ها(تحت تملک ، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری)

عنوان پیشرفته

تسهیلات ، هدایا ، موقوفات ، کمک ها و واگذاری های بلاعوض دریافتی و اعطایی

عنوان پیشرفته

فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از فرصت ها

عنوان پیشرفته

مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های محصولات و یا خدمات ، مصوبات و مرجع تصویب آن ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

عنوان پیشرفته

اطلاعات به روز مربوط به اعضای هیئت مدیره شرکت و همچنین هیئت مدیره شرکت های وابسته و تابعه

عنوان پیشرفته

کلیه قراردادها، مناقصات و مزایدات شرکت

عنوان پیشرفته

فهرست کلیه خریداران و تامین کنندگان عمده شرکت