آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

درباره ما

 موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد 
در یک نگاه

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ، موسسه ای بیمه گر و اجتماعی است که جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان ، مستمری بگیران و شاغلین معدنی و صنایع معدنی و نیز فولادی را تحت پوشش خود قرار داده است .

این صندوق براساس تحولات بشرح ذیل برای تأمین آتیه مشارکین و خدمت رسانی به  بازنشستگان تأسیس گردید:

-نخست در سال ۱۳۵۴ امور بازنشستگی برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان تأسیس گردید.

-سال ۱۳۷۵ به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام یافته است و زیر نظر شرکت ملی فولاد اداره می گردید.

-سال ۱۳۷۵به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تحت شماره ۹۵۱۱ ثبت و در ۱۶ خرداد ۷۶ تغییر نام یافته و دارای هیأت امنای جدید (۷ نفر عضو هیأت امناء )مدیران عامل محترم ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه- فولاد خوزستان معاون امور اجتماعی و نیروی انسانی و بالاترین مقام مسئول معدنی شرکت ملی فولاد و ۲ نفر با انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت ملی فولاد.

-در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۱ به استناد قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی وتصویب نامه هیأت وزیران شماره ت۴۵۳۵۲هـ مورخ۲۲/۷/۹۲ رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است.

این صندوق در حال حاضر ۸۵ هزار نفر بازنشسته بطور مستقیم و با احتساب  اعضای خانواده آنها بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر بعنوان عضو وابسته داشته و پرداخت مستمری و هزینه درمان و رفاه ایشان را برعهده دارد و از حدوداً تعداد ۱۲ هزار نفر( کارکنان واحدهای معدنی و صنعتی، فولادی و ستادی) بعنوان مشارک حق بیمه دریافت می نماید.

تا سال۱۳۹۰ منابع مورد نیاز صندوق از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها و شرکت های تابعه تأمین و نسبت به پرداخت مستمری و هزینه های قانونی اقدام می گردید. با اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل گردیده و مطالبات در قالب” رد دیون دولت”  براساس اکچوئری جهت ادامه حیات پرداخت خواهد شد. گسترده فعالیت صندوق در ۱۵ استان کشور که اصفهان با ۵۰% فراوانی بیشترین سهم را دارا می باشد.