آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

پروژه ها

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در فیزیوتراپی شرکت شسبد

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در فیزیوتراپی شرکت شسبد

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در آزمایشگاه شرکت شسبد

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در آزمایشگاه شرکت شسبد

واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد شرکت شسبد

واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد شرکت شسبد

واگذاری بخش آزمایشگاه درمانگاه فولاد شرکت شسبد

واگذاری بخش آزمایشگاه درمانگاه فولاد شرکت شسبد

مناقصه انجام عملیات حفاری معدن آبنیل به میزان ۶۰۰۰ متر

مناقصه انجام عملیات حفاری معدن آبنیل به میزان ۶۰۰۰ متر

مناقصه انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی

مناقصه انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی

آگهی مزایده فروش لوازم پزشکی و اداری

آگهی مزایده فروش لوازم پزشکی و اداری

آگهی مزایده عمومی املاک صندوق بازنشستگی فولاد

آگهی مزایده عمومی املاک صندوق بازنشستگی فولاد

خرید ۸ ردیف لوله فایبر گلاس واتصالات

خرید ۸ ردیف لوله فایبر گلاس واتصالات

فروش داخلی یا صادراتی مقدار ۱۰۰ هزار تن محصول اگلومره

فروش داخلی یا صادراتی مقدار ۱۰۰ هزار تن محصول اگلومره