آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

طرح فاضلاب شهری بافق(شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

هدف از پروژه فاضلاب شهری بافق جمع آور فاضلاب شهری و تصفیه جهت استفاده در معدن سنگ آهن مرکزی بافق میباشد.در این پروژه ابتدا فاضلاب توسط شبکه  جمع آوری شده و با انتقال به تصفیه خانه ،تصفیه و به معدن  منتقل میشود. آب منتقل شده به  معدن در مخازن جهت استفاده ذخیره خواهد شد. این پروژه جز طرح های زیرساختی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران می باشد.ظرفیت سالیانه طرح در فاز اول ٢.۵ میلیون مترمکعب و  در طرح توسعه  ٣.٨ میلیون مترمکعب می باشد.

موقعیت جغرافیایی طرح:

شهر بافق

پیمانکار اصلی:

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

فعالیت های اجرایی طرح:

—————————

زمانهای کلیدی طرح:

—————————–